นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

**หมายเหตุ** ทาง G2000 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้า

หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับท่านไว้/

ทางบริษัทสามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าในครั้งนั้นได้

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านทาง www.g2000thailand .com เท่านั้น

ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากการซื้อขายที่ร้านค้าG2000 และ เคาน์เตอร์ G2000 ในห้างสรรพสินค้า

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่ 02 026 6524 เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00-21:00 น. หรืออีเมลล์ admin@g2000.co.th

กรุณาระบุหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมกับที่อยู่อีเมลและเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

G2000 มีนโยบายรับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 14 วัน ในกรณีต่อไปนี้

 • ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
 • ทางบริษัทจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง เช่นผิดสี หรือผิดไซส์
 • ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 1: แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า

 • หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าโดยติดต่อ 02 026 6524 เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00-21:00 น. หรืออีเมลล์ admin@g2000.co.th

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบสินค้า

 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อเพื่อยืนยันการขอคืนสินค้า
 • ในกรณีที่ทางบริษัทส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน และยังไม่ผ่านการซักรีด พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่
 • ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้
 • หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะดำเนินการคืนเงินให้ทันที โดยปกติการคืนเงินอาจใช้ระยะเวลา 7-14 วันนับจากวันที่สินค้าถึงคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้า

ขั้นตอนที่ 3: การส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ (ผลิตภัณฑ์)

 • แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักรีด และไม่แกะป้ายสินค้า) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า
 • หากทาง G2000 พบว่าสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนไม่ตรงตามข้อกำหนด ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า
 • การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ