TECHWORK Teflon Men

เคลือบด้วยเทคโนโลยีเทฟล่อน ที่ช่วยป้องกันคราบสิ่งสกปรกหรือคราบฝังลึกให้กับเนื้อผ้าได้เป็นอย่างดี